Komfortanalyse for nye bydele

Vind-Vind tilbyder vindkomfortanalyser af nye bydele ved hjælp af CFD-beregninger (Computational Fluid Dynamics). Da vind er et meget komplekst fænomen, ligger CFD-beregninger til grund for analysen af komforten. Der er ofte mere end et strømningsfænomen, som gør sig gældende. Uden CFD-beregninger er det svært at bestemme præcist, hvilke fænomen som dominerer.

Produktet af en analyse er et kort der over, hvor meget det i gennemsnit blæser i de forskellige områder.

For at udføre en god analyse er det vigtigt, at vi har en forståelse af området, fx hvilke ønsker arkitekt og bygherre har til området. For at sikre at vindkomfortanalysen give mest mulig værdi for kunden, lægger vi vægt på at formidle muligheder og begrænsninger tydeligt. Derfor er dialogen en meget vigtig del af en værdifuld vindanalyse.